Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Croeso

Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru.

Gwyliwch 'Here comes Jack' ein mascot newydd.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ymateb i ddamweiniau ac argyfwng.  Rydym hefyd yn cludo rhai cleifion i apwyntiadau yn yr ysbyty.

Rydym yn gwasanaethu Cymru gyfan 24 awr y dydd, bob dydd ac yn ceisio cynnig y gofal gorau posibl i’r holl gleifion.

Mae Galw Iechyd Cymru hefyd yn rhan o’r gwasanaeth Ambiwlans, maent yn rhoi cyngor a gwybodaeth iechyd i bobl dros y ffôn ac ar y wefan www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk.

Yn ‘Yr Ystafell’ gallwch ganfod beth yw argyfwng a phryd y dylech ffonio 999, pa gyfleoedd gyrfa gwahanol sydd ar gael o fewn y gwasanaeth ambiwlans. Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi datblygu rhithdaith rhyngweithio sydd yn gymorth i bobl ddeall yn well swyddogaeth y criwiau rheng flaen a’r cyfarpar maen nhw’n ei ddefnyddio i achub bywydau.Cymerwch gip 360 tu mewn i ambiwlans, Canolfan Gyswllt Clinigol -  lle y ceir galwadau 999 ac o ble caiff cerbydau eu danfon, a hefyd Canolfan Ambiwlans yr Ardal yn lle mae Tim Ymateb Mannau Peryglys (TYMP) wedi ei leoli.


Dewis Doeth
Os byddwch yn sâl neu’n cael eich anafu gwnewch yn siwr eich bod yn dewis y gwasanaeth GIG cywir i wneud yn siwr eich bod yn cael y driniaeth orau. Cliciwch ar y cysylltau isod i gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau gwahanol a cymerwch y cwis Dewis Doeth i brofi eich gwybodaeth.

Dewis Doeth - Galw Iechyd Cymru
Cwis 1 Dewis Doeth
Cwis 2 Dewis Doeth


Cysylltau Defnyddiol
Cliciwch yma ar gyfer cysylltau defnyddiol i wefannau eraill sydd ar gyfer plant a phobl ifanc.

Fideo Iaith Arwyddion Prydain
Cliciwch yma i ddysgu mwy am Galw Iechyd Cymru
Cliciwch yma i ddysgu am Ddewis Doeth
Cliciwch yma i ddysgu beth i wneud os ydych yn cwympo
Cliciwch yma i weld fideo ar 'Iechyd Eich Calon'
Mae gan y wefan 'Sign Health' nifer o fideos gallwch gwylio wrth clicio yma

Adborth
Os ydych eisiau gadael adborth am y wefan cliciwch yma.