Gwybodaeth Defnyddiol

Dewis Doeth
Os byddwch yn sâl neu’n cael eich anafu gwnewch yn siwr eich bod yn dewis y gwasanaeth GIG cywir i wneud yn siwr eich bod yn cael y driniaeth orau. Cliciwch ar y cysylltau isod i gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau gwahanol a cymerwch y cwis Dewis Doeth i brofi eich gwybodaeth.

Pos Dewis Doeth
 

Mae Jac yn dweud wrthoch chi “Sut mae golchi eich dwylo

Yn sgil y llyfryn i ysgolion  ‘Jac yn sôn am Wasanaeth Ambiwlans Cymru’. Mae Jac yn ei ôl yn esbonio sut mae golchi eich dwylo’n iawn.

Mae’r posteri gwybodaeth yn esbonio paham mae hi’n bwysig ichi olchi eich dwylo’n iawn, pryd fydd eisiau eu golchi a sut mae eu golchi nhw er mwyn atal lledaenu heintiau megis yr annwyd a’r ffliw.

Fe fedrwch chi hefyd ymweld â’r adran hwyl a gemau a chwarae Chwalwr Bygiau. Amcan Chwalwr Bygiau yw ichi saethu’r bygiau, gan ddefnyddio’r peiriant sebon ar waelod y sgrin, cyn eu bod nhw’n eich cyrraedd chi. Po uchaf y lefelau byddwch yn eu cyrraedd po gyflymach ac anos mae’r gêm yn mynd. Fedrwch chi guro’r bygiau?

Diogelwch Ffyrdd
Rydym wedi lansio ymgyrch i helpu plant a phobl ifanc ddeall peryglon tynnu sylw ger ffyrdd prysur.

Mae’r criwiau hefyd wedi bod yn ymweld ag ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd a cholegau i rannu gwybodaeth am yr hyn maent yn weld a’i wynebu tra’n delio gyda gwrthdrawiad trafnidiaeth ar y ffyrdd yn ddyddiol.

Gallwch lawr lwytho copi o’r poster Diogelwch Ffyrdd yma.