Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gofyn i chi ddefnyddio'ch gwasanaeth ambiwlans yn ddoeth. Ffoniwch 999 mewn argyfwng sy'n peryg.

Datganiad Cyfryngau

13/09/19 07:02

Datganiad cyfryngau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, yn dilyn cwest diweddar Mr Connelly:

Cleifion dementia Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i elwa o lewys canwla dementia

12/11/19 10:05

Mae gwirfoddolwyr o'r elusen Handmade for Dementia wedi dechrau anfon rhai o'i Llewys Cannula Dementia wedi'u gwau er mwyn i Wasanaeth Ambiwlans Cymru gael eu defnyddio ar y ffordd wrth helpu cleifion dementia.

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn dathlu ei arwyr yn pedwaredd Gwobrau Staff blynyddol yn Neuadd y Ddina

17/10/19 01:16

Anrhydeddodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ei staff a’i wirfoddolwyr yn ei bedwaredd seremoni Wobrwyo Staff flynyddol neithiwr (dydd Mercher 09 Hydref 2019).

Helen Lumber, ar restr fer Gwobrau Our Health Heroes a Hyrwyddwr Cymru

05/09/19 12:36

Mae ein cydweithiwr Helen Lumber wedi cyrraedd rhestr fer un o Wobrau Our Health Heroes ac mae wedi cael ei henwi fel hyrwyddwr Cymru yn ei chategori. Gallwch bleidleisio i helpu i ennill y Wobr Genedlaethol!

Wast mewn rhifau

714 O gerbydau
479,444 Digwyddiadau wedi'u dilysu
787,666 Teithiau NEPTS
301,640 Galwadau i Galw Iechyd Cymru

Events