Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gofyn i chi ddefnyddio'ch gwasanaeth ambiwlans yn ddoeth. Ffoniwch 999 mewn argyfwng sy'n peryg.

Helen Lumber, ar restr fer Gwobrau Our Health Heroes a Hyrwyddwr Cymru

05/09/19 12:36

Mae ein cydweithiwr Helen Lumber wedi cyrraedd rhestr fer un o Wobrau Our Health Heroes ac mae wedi cael ei henwi fel hyrwyddwr Cymru yn ei chategori. Gallwch bleidleisio i helpu i ennill y Wobr Genedlaethol!

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn hyfforddi tîm o Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol gwirfoddol

22/08/19 10:07

Mae ein Hyfforddwyr wedi cwblhau hyfforddiant y tîm cyntaf erioed o Ymatebwyr Cymunedol yn Gyntaf yng Ngwasanaeth Gwybodus GIG Cymru. Byddant yn ymateb i ddigwyddiad wrth weithio yn eu swyddfa ganolog yng Nghaerdydd. Llongyfarchiadau a chroeso i'r tîm!

Sbardunodd cyfle i gwrdd â chyfres o ganlyniadau cadarnhaol

21/08/19 02:04

Ar ôl dioddef o sepsis, roedd claf yn benderfynol o gwrdd â'n criw a oedd wedi ei helpu ar y diwrnod yr aeth yn sâl. Sbardunodd ei aduno ef a'i wraig gyfres lawer hirach o ddigwyddiad cadarnhaol.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn croesawu parafeddygon rhagnodi cyntaf y DU ymhlith ei dîm

04/07/19 10:41

Mae'r parafeddygon rhagnodi cyntaf erioed wedi graddio ar ôl y newid mewn deddfwriaeth, ac maent i gyd yn aelodau o staff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Wast mewn rhifau

714 O gerbydau
479,444 Digwyddiadau wedi'u dilysu
787,666 Teithiau NEPTS
301,640 Galwadau i Galw Iechyd Cymru

Events

Gwobrau Staff 2019

10th October 2019

Mae gwobrau staff blynyddol yr Ymddiriedolaeth bellach ar agor ar gyfer enwebiadau. Bob blwyddyn mae'r Ymddiriedolaeth yn cynnal seremoni i gydnabod yr unigolion hynny sydd â gwasanaeth hir ac ymddygiad da, ac yn dathlu'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud yn y gwasanaeth.