Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Welsh Ambulance Service to host virtual Trust Board meeting

24/09/21 10:31

The Welsh Ambulance Service Trust will host its popular virtual Trust Board event next week

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gofyn am gymorth milwrol eto

22/09/21 08:40

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ceisio cael cymorth milwrol eto i gynorthwyo gyda’i ymdrechion Covid-19

Wythnos y Glas: Addysgwch eich hun ynghylch dathlu’n ddiogel

21/09/21 09:08

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn atgoffa myfyrwyr i gadw’n ddiogel a chadw pawb arall yn ddiogel hefyd wrth iddyn nhw fynd i neuaddau preswyl a champysau ledled y wlad

Wythnos Ymwybyddiaeth Cwympiadau 2021: Atal cwympo a chyngor os ydych chi wedi syrthio

20/09/21 10:15

Dyma’r prif reswm mae pobl yng Nghymru wedi ffonio am ambiwlans hyd yma eleni.