Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Gweithiwch gyda ni, nid yn ein herbyn, yw cais gweithwyr brys ar ôl cynnydd yn nifer yr ymosodiadau

13/05/21 06:06

Roedd yr ymosodiadau’n amrywio o gicio, dyrnu a tharo pennau i boeri, slapio, brathu a cham-drin geiriol.

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n canmol cyfraniad y lluoedd arfog i’r ymdrech Covid-19

12/05/21 02:35

Gwnaeth mwy na 200 o filwyr y Fyddin gynorthwyo ymdrechion Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ystod y cyfnod Covid-19 trwy yrru a diheintio cerbydau ambiwlans fel rhan o Ymgyrch Rescript.

Menter newydd i wella gofal i gleifion sydd â salwch terfynol

10/05/21 08:41

Nod y cydweithrediad, sy’n lansio wythnos Ymwybyddiaeth Byw Nawr, yw gwella’r hyfforddiant i griwiau ambiwlans fel y medrant ddarparu’r gofal gorau i gleifion ar ddiwedd eu hoes.

Tribute to ‘larger than life’ paramedic

07/05/21 10:07

A Welsh Ambulance Service paramedic who died suddenly last week aged 49 has been described as a ‘larger than life character who will be missed terribly by all’