Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Teyrnged i'w Uchelder Brenhinol Dug Caeredin

09/04/21 03:23

Dywedodd y Prif Weithredwr Jason Killens: "Estynnwn ein cydymdeimlad o'r galon i'w Mawrhydi a'r Teulu Brenhinol cyfan ar yr achlysur trist hwn."

Pob lwc, Gary: 40 mlynedd o atgofion

08/04/21 08:36

Mae parafeddyg gafodd ei ysbrydoli i ymuno â’r gwasanaeth ambiwlans gan ei dad yn ymddeol heddiw ar ôl gyrfa 40 mlynedd

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cymryd sedd wrth fwrdd uchaf Cymdeithas Prif Weithredwyr Ambiwlansys

06/04/21 09:36

Pleidleisiodd aelodau llawn AACE yn unfrydol i gymeradwyo'r cais gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru i ddod yn aelodau llawn o 1 Ebrill 2021.

Côr ambiwlans yn codi arian ar gyfer elusen gyda’u cân ddiweddaraf

31/03/21 10:16

Mae côr rhithiol a sefydlwyd gan staff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi rhyddhau ei fideo diweddaraf – a’r tro hwn maen nhw’n codi arian ar gyfer elusen sy’n agos at eu calon