Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Cydweithwyr yn cael eu cydnabod yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

11/06/21 01:57

Maen nhw ymhlith 1,129 i dderbyn dyfarniad – yn cynnwys cymdogion caredig, arwyr rheng flaen a chymunedol i’r rhai’n cefnogi’r adferiad yn dilyn Covid-19 yn y Deyrnas Unedig.

Parafeddyg y gwnaeth claf boeri arni yn ystod pandemig Covid-19 yn ailfyw’r digwyddiad ‘trawmatig’

11/06/21 10:49

Cafodd ei ddedfrydu i 14 wythnos yn y carchar yn ddiweddarach.

Canmoliaeth i bâr am eu gweithredoedd achub bywyd yn dilyn damwain car

09/06/21 10:58

Cyflwynwyd tystysgrifau i’r ddau heddiw gan Brif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Jason Killens.

Canmoliaeth i staff archfarchnad ym Mhort Talbot am eu gweithredu cyflym

07/06/21 11:10

Heddiw aeth Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i’r archfarchnad i ddweud diolch o galon wrthynt am eu hymdrechion.