Gyrfaoedd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Beth bynnag yw'ch sgiliau a'ch cefndir, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i yrfa gyda ni sy'n foddhaol, yn heriol ac yn werth chweil.

Dweud eich dweud - mae eich adborth yn bwysig

Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Rheolwch eich cludiant nad yw'n argyfwng

Ar gyfer meini prawf cymhwysedd a gwybodaeth am archebu.

Teimlo'n Anhwylus? Gwirwyr Symptomau

Defnyddiwch y Symptom Checker ar wefan Galw Iechyd Cymru.

I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws.

Parafeddyg nad oedd ar ddyletswydd yn cyflawni adfywio cardio-pwlmonaidd ar ei wr

21/10/20 09:52

Gwnaeth Phil Wilkins roi cywasgiadau ac anadliadau adfer i’w wraig ers 20 mlynedd, Cerys, ar ôl iddi lewygu’n ddirybudd yn eu cartref yn Mhentrebach y dydd Gwener cyn diwethaf.

Gwobr y diwydiant i Wasanaeth Ambiwlans Cymru

20/10/20 09:12

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi ennill un o wobrau arobryn y diwydiant

Trechu’r Ffliw: Stori Pete

20/10/20 09:01

Roedd Pete Brown yn 27 oed pan ddatblygodd symptomau’r ffliw, ond gwnaeth ei ddirywiad cyflym olygu ei gludo i uned gofal dwys a’i roi mewn coma.

Wythnos Ryngwladol yr Ystafell Reoli 2020 – dewch i gyfarfod ein harwyr di-glod

19/10/20 09:11

Mae’r digwyddiad wythnos o hyd yn cydnabod gwaith cydweithwyr ystafell reoli ledled y byd sy’n gweithio 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, i gadw cymunedau’n ddiogel.