Bod yn Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned

Pan fydd claf yn wynebu argyfwng difrifol, bydd pob eiliad yn cyfrif a gall cymorth gan Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned wneud byd o wahaniaeth i’w bywydau.

Mae Ymatebwyr Cyntaf yng Nghymru yn wirfoddolwyr sy’n mynychu galwadau 999 priodol yn eu hamser eu hunain a chynnig gofal brys i bobl yn eu cymuned eu hunain.

Pan fydd rhywun yn galw 999, hysbysir Ymatebwyr Cyntaf gan dair canolfan reoli WAST ac anfonir i fathau penodol o alwadau’r un pryd â’r ambiwlans fel y gallant gynnig gofal hanfodol nes i’r cerbyd gyrraedd.

Hyfforddir gwirfoddolwyr gan y Gwasanaeth Ambiwlans i weinyddu sgiliau cymorth cyntaf sylfaenol, therapi ocsigen, adferiad cardiopwlmonaidd a defnyddio diffibrilydd.

Allech chi fod yn Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned?

  • Ydych chi’n mwynhau sialens?
  • Ydych chi’n ymateb yn dda dan bwysau a heb gynhyrfu mewn argyfwng?
  • Ydych chi’n falch o’r gymuned ble’r ydych yn byw ac yn dymuno rhoi rhywbeth yn ôl?
  • Oes gennych chi amser rhydd?
  • Ydych chi’n barod i ddysgu sgiliau arbed bywyd hanfodol?
  • Oes gennych chi drwydded yrru lawn, glân?
  • Ydych chi’n gymharol iach?
  • Ydych chi dros ddeunaw oed?

Os ydych wedi ateb yn gadarnhaol i’r cwestiynau i gyd, yna chi yw’r person rydym yn chwilio amdano i ymuno ag un o’r cynlluniau presennol neu i ddatblygu tîm newydd.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch yn ymuno â thîm?

Bydd rhwydwaith o staff cefnogi WAST yn cynnig hyfforddiant ar gyfer sgiliau arbed bywyd a sut i ddefnyddio’r offer sydd ar gael i ymatebwyr cyntaf.

Cyn dechrau hyfforddi, byddwch angen archwiliad CRB, archwiliad iechyd galwedigaethol a cherdyn ID. Ar ôl derbyn eich tystysgrif cydymffurfi o, hysbysir y canolfannau rheoli am y timau newydd a hysbysir y gwirfoddolwr ar alwad pan fydd angen cymorth.

Mae WAST yn annog pob tîm i gynnal eu hunain, gan gynnwys penodi cydlynydd tîm gwirfoddol i helpu i reoli pob cynllun lleol yn annibynnol.

Pam ein bod yn gwneud hyn.

Ymatebwr Cyntaf Cwmllynfell, Linda Davies - Yr hyn sy’n gwneud imi ymfalchïo yn y tîm yw bod gan y cyhoedd gymaint o ffydd gan wybod y gallwn fod ar gael os bydd angen a hyd yn oed os ydym yno i afael yn eu llaw neu i wneud i’w perthnasau deimlo ychydig yn fwy diogel yna mae hynny‘n werthfawr.

Ymatebwr Cyntaf Dinbych, Vicky Hignett - Mae bod yn ymatebwr cyntaf yn rhoi cyfle i wneud rhywbeth i’r gymuned a rhoi cyfle i wneud gwahaniaeth mawr i rywun sydd angen cymorth hanfodol, a all fod yn berthynas, yn gymydog neu’n ffrind.

Ymatebwr Cyntaf Blaenycwm, John Emanuel - Mae’r boddhad swydd yn wych. Mae’n deimlad anhygoel helpu i arbed bywyd rhywun. Gellir galw ar Ymatebwyr Cyntaf ganol nos cyn belled â’u bod wedi dweud eu bod ar gael. Er ei fod yn wirfoddol, mae angen ymrwymiad.

Os hoffech wybod mwy am ymuno â thîm presennol neu sefydlu un o’r newydd, gallwch e-bostio’r swyddog rhanbarthol:

Gogledd Cymru - amb_first.responder.north@wales.nhs.uk

De Ddwyrain Cymru - amb_first.responder.south@wales.nhs.uk

Canol a Gorllewin Cymru - amb_first.responder.central@wales.nhs.uk