Meddyliwch yn ofalus cyn deialu 999

Meddyliwch yn ofalus cyn deialu 999

Mae llawer o alwadau rydym yn eu derbyn yn rhai nad ydynt yn achosion brys sy'n bygwth bywyd. Os gwelwch yn dda, meddyliwch yn ofalus cyn deialu 999. Gallwch helpu i achub bywydau.

Peidiwch ag oedi cyn galw 999 mewn achos brys gwirioneddol sy'n bygwth bywyd, fel poenau yn y frest, prinder anadl, anymwybyddiaeth neu waedu difrifol.

Fodd bynnag, mae amryw o opsiynau eraill i bobl sydd ag anafiadau neu salwch llai difrifol, gan gynnwys:

 • Ymweld â'r fferyllfa leol
 • Ffonio 111 
 • Ymweld â www.111.gig.cymru
 • Ymweld â'r Meddyg Teulu lleol

Pan fydd angen i chi fynd i'r ysbyty, a oes modd i chi gyrraedd yno mewn car, cludiant cyhoeddus neu dacsi?

Ni chewch eich gweld funud ynghynt yn yr ysbyty oherwydd i chi gyrraedd yno mewn ambiwlans.

Os byddwch yn deialu 999 am broblem nad yw'n un wirioneddol frys, yna gallech fod yn gohirio'r ymateb i rywun sy'n dioddef gan gyflwr sy'n bygwth bywyd.

Deialwch 999 ar unwaith am achosion brys fel

 • Poen yn y frest
 • Anhawster anadlu
 • Anymwybyddiaeth
 • Colli gwaed yn ddifrifol
 • Tagu
 • Ffitiau/ confylsiynau
 • Boddi
 • Ymatebion alergaidd difrifol


Galw 112 am wasanaethau brys
Mae 112 yn rhif ffôn y gwasanaethau brys. Pan fyddwch yn ffonio 112 byddwch yn defnyddio'r gwasanaethau brys yn yr un modd â 999. Yr unig wahaniaeth yw bod 112 yn gweithio ledled yr UE.