Cysylltiadau defnyddiol

Peidiwch â Cheisio Adfywio Cardio-pwlmonaidd Cymru Gyfan

Ambulance Services http://www.emas.nhs.uk/ East Midlands Ambulance Service
http://www.gwas.nhs.uk/ Great Western Ambulance Service
www.londonambulance.nhs.uk/ London Ambulance Service
www.neambulance.nhs.uk/ North East Ambulance Service
www.niamb.co.uk/ Northern Ireland Ambulance Service
http://www.wmas.nhs.uk/ West Midlands Ambulance Service
http://www.wcas.nhs.uk/ South Western Ambulance Service
http://www.nwas.nhs.uk/ North West Ambulance Service
www.eastanglianambulance.com/ East of England Ambulance Service
http://www.yas.nhs.uk/ Yorkshire Ambulance Service
www.secamb.nhs.uk/ South East Coast Ambulance Service
http://www.southcentralambulance.nhs.uk/ South Central Ambulance Service
www.scottishambulance.com/ Scottish Ambulance Service

Unions
http://www.unison.org.uk/ Unison
http://www.asu.org.uk/ Ambulance Service Union
http://www.gmb.org.uk/ GMB
http://www.unitetheunion.org/ T&G

Ambiwlans Awyr Cymru
http://www.walesairambulance.com/ Ambiwlans Awyr Cymru

Galw Iechyd Cymru
www.nhsdirect.wales.nhs.uk/small/cy/hafan Galw Iechyd Cymru

 

 

 

GIG
http://www.jobs.nhs.uk
www.wales.nhs.uk/w-index.cfm GIG Cymru
http://www.wales.nhs.uk/sites3/w-home.cfm?orgid=484 Asiantaeth Genedlaethol Arweiniad ac Arloesoldeb dros Ofal Iechyd
www.publichealthwales.wales.nhs.uk/ National Public Health Service
www.wales.nhs.uk/sites3/w-home.cfm?orgid=236 Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru

 

 

Other Useful sites
www.stroke.wales Hwb Strôc Cymru
www.aace.org.uk Association of Ambulance Chief Executives
www.dh.gov.uk/ Department of Health
new.wales.gov.uk/?lang=cy Llywodraeth Cynulliad Cymru
www.welsh-blood.org.uk/Cymraeg/index.asp?g=3 Gwasanaeth Gwaed Cymru
www.hpc-uk.org/cymru/ Cyngor y Proffesiynau Iechyd
www.nmc-uk.org/ Nursing and Midwifery Council
www.walesprepared.org Wales Prepared
www.gov.uk Preparing for emergencies
http://www.metoffice.gov.uk/barometer/get-ready-for-winter Get Ready for Winter