Rhwydwaith Partneriaid mewn Gofal Iechyd

Mae’r Rhwydwaith Partneriaid mewn Gofal Iechyd yn anelu i gynnwys cymaint o gleifion ac aelodau’r cyhoedd â phosibl yng ngwaith Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Os byddwch angen mwy o wybodaeth neu os bydd gennych unrhyw ymholiadau am ymuno â’r Rhwydwaith, gallwch gysylltu â’r tîm Rhwydwaith trwy ffonio 01792 776252 est 45400 neu ebostio peci.team@wales.nhs.uk.

Bydd eich barn yn helpu i ddylanwadu a gwella’r gwasanaethau.