Dweud eich dweud


Bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi. Os bydd eich adborth am wasanaeth penodol a ddarperir, soniwch pa un os gwelwch yn dda, er enghraifft, ymateb brys 999, gludiant i apwyntiad, neu gysylltu â Galw Iechyd Cymru.

Nid yw’r adran hon yn briodol os ydych yn dymuno mynegi pryder/codi cwyn am y gwasanaeth. Gweler yr adran Gweithio i Wella am wybodaeth bellach.

Please have your say here (8000 characters max)
Amdanoch chi:

Nid oes rhaid ichi roi’r wybodaeth hon os nad ydych yn dymuno, a gallwch ddewis faint o wybodaeth y dymunwch ei rhoi. Bydd eich gwybodaeth yn parhau’n gyfrinachol ac ni ddangosir i unrhyw un.

Name
Age
Address Line 1
Address Line 2
Town/City
Postcode
Mobile
Telephone
Email
Caniatad:

Mae'r safle hwn yn cael ei warchod gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd Google a'r Telerau Gwasanaeth yn berthnasol.