Cysylltwch â Ni

Os ydych yn dymuno codi pryder (Gwyn) am y gwasanaeth Ambiwlans cliciwch ar Gweithio i Wella

Os ydych yn swyddog heddlu a bod angen gwybodaeth arnoch, cliciwch ar Ceisiadau'r Heddlu

Os hoffech wybod sut i gael gafael ar gofnodion iechyd, cliciwch ar ceisiadau am gofnodion

Os ydych yn ragnodydd ac angen y templed ar gyfer archeb lafar, cliciwch ar Templed Trefn Lafar

Os ydych wedi bod yn gysylltiedig â digwyddiad traffig ar y ffyrdd neu wedi cael difrod i eiddo gyda cherbyd Ymddiriedolaeth, cliciwch ar Difrod i Eiddo

Ysgrifennwch atom ym Mhencadlys yr Ymddiriedolaeth (a Swyddfa Ranbarthol y Gogledd):

Pencadlys Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Ty Elwy, Uned 7
Ffordd Richard Davies
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
Sir Ddinbych  
LL17 0LJ
Ffôn: 01745 532900

Os hoffech gysylltu â'n swyddfeydd rhanbarthol eraill, cysylltwch â:

Rhanbarth y Canolbarth a’r Gorllewin
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Matrix One
1 Parc Matrix
Parc Menter Abertawe
Abertawe
SA6 8RE
Ffôn: 01792 562900

 

Rhanbarth y De Ddwyrain
Ty Vantage Point
Parc Busnes Vantage Point
Ty Coch Way
Cwmbran
NP44 7HF
Ffôn: 01633 626262


Os nad ydych yn dymuno codi pryder yn ffurfiol, ond yn dymuno rhannu eich profiad gyda ni, cysylltwch â’r Tim Partneriaid mewn Gofal Iechyd ar 01792 311773 neu llenwch y ffurflen
Dweud Eich Dweud ar-lein.