Galw Iechyd Cymru

Beth yw Galw Iechyd Cymru?

Gwasanaeth cyngor a gwybodaeth yw Galw Iechyd Cymru sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd. Daeth Galw Iechyd Cymru’n rhan o’r Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ym mis Ebrill 2007.

Gallwch ein ffonio ar 0845 46 47 os nad ydych chi’n teimlo’n dda ac yn ansicr beth i’w wneud, neu i gael gwybodaeth iechyd ar amrywiaeth eang o gyflyrau, triniaethau a gwasanaethau iechyd lleol.

Mae ein gwefan www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk yn eich helpu i ddysgu mwy am eich iechyd drwy gwyddoniadur A-Y ac mae’n caniatáu i chi chwilio, yn eich amser eich un, am ddeintydd, fferyllfa neu grwp cymorth yn eich ardal.

Gall Galw Iechyd Cymru eich helpu i gael y wybodaeth gywir ar yr amser cywir ac yn y lle cywir.

Beth sy’n digwydd pan fydda i’n ffonio Galw Iechyd Cymru?

Pan fyddwch chi’n ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 byddwch chi’n clywed neges yn dweud wrthych pa wasanaethau rydyn ni’n eu cynnig. Os byddwch chi’n aros ar y ffôn, bydd Derbynnydd yn gofyn rhai cwestiynau personol i chi (eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn er enghraifft) a’ch rheswm dros ffonio.  Gallwch aros yn ddienw os byddwch chi’n teimlo’n anghyfforddus yn rhoi eich manylion.

Yn dibynnu ar eich rheswm dros ffonio, byddan nhw’n eich trosglwyddo i Gynghorydd Nyrsio, Cynghorydd Gwybodaeth Iechyd neu Gynghorydd Iechyd Deintyddol. Weithiau, yn ystod cyfnodau prysur, bydd ein holl gynghorwyr ar alwadau eraill felly bydd y Derbynnydd yn trefnu amser pan fydd yn gyfleus i’r cynghorydd eich ffonio chi’n ôl. Bydd hyn o fewn amserlen o dair awr.

Os byddwch chi’n ffonio am gyngor iechyd, mae’n bwysig eich bod yn rhoi’r holl wybodaeth i ni. Byddwn ni’n gofyn:

• Sut ydych chi’n teimlo.
• Beth rydych chi wedi’i wneud i wella eich hun
• Pa feddyginiaethau rydych chi’n eu cymryd ar hyn o bryd

• A ydych chi’n dioddef gan unrhyw salwch ar hyn o bryd

Mae’n bosibl y bydd ein cynghorwyr yn gallu dweud wrthych sut i ofalu amdanoch eich hun gartref neu efallai byddan nhw’n argymell eich bod yn gweld fferyllydd. Os bydd y broblem yn fwy difrifol, mae’n bosibl y byddan nhw’n eich cynghori i weld eich meddyg  lleol neu i fynd i’r ysbyty. Os bydd y broblem yn ddifrifol iawn, gall ein cynghorwyr ffonio am ambiwlans ar eich rhan.