Tudalennau newyddion RSS

Beth yw Cyflenwad Newyddion?
Mae Cyflenwad Newyddion yn caniatáu i chi weld pan fydd rhywbeth newydd wedi’i ychwanegu at wefan. Gallwch gael y penawdau diweddaraf a fideo mewn un man, cynted ag y maen nhw wedi’u cyhoeddi, heb orfod ymweld â’r gwefannau lle cawsoch y cyflenwadau.

Gelwir Cyflenwad Newyddion hefyd yn RSS. Bu llawer o drafodaeth ynglyn ag ystyr RSS ond mae’r mwyafrif yn ei alw’n ‘Syndicetiad Syml Iawn’. I bob pwrpas, tudalennau gwe yw’r cyflenwadau eu hunain a luniwyd er mwyn i gyfrifiaduron yn hytrach na phobl eu darllen.

Sut ddylwn i ddechrau defnyddio cyflenwadau?
Yn gyffredinol, y peth cyntaf byddwch chi ei angen yw rhywbeth a elwir yn ddarllenydd newyddion. Darn o feddalwedd sy’n gwirio’r cyflenwadau yw hwn ac mae’n caniatáu i chi ddarllen unrhyw erthygl newydd sydd wedi’i hychwanegu. Mae sawl fersiwn gwahanol. Gallwch gael mynediad i rai drwy ddefnyddio porwr ac mae rhai’n rhaglenni y gellir eu lawr lwytho.

Mae darllenwyr newyddion sy’n defnyddio porwyr yn caniatáu i chi ddal i fyny â thanysgrifiadau eich cyflenwadau RSS o unrhyw gyfrifiadur lle mae’r rhaglenni sy’n cael eu lawr lwytho’n caniatáu i chi eu storio neu eu cadw ar wasanaeth gwe fel Hotmail.

WAST News Feed WAST News Feed