Cyfarfodydd Bwrdd a Papurau

Cyfranogiad llawn cymunedau lleol yw un o nodau strategol yr Ymddiriedolaeth ac rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi eich cyfraniad wrth ein cynorthwyo i gyflawni’r nod hwn.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn weithredol yn ceisio cynnwys cleifion, eu cynrychiolwyr a’r cyhoedd wrth wneud penderfyniadau.

Mae amserlen cyfarfodydd y Bwrdd yn cael ei threfnu’n flynyddol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi. Mae nifer o gyfarfodydd eraill yn ystod y flwyddyn, pob un yn dechrau am 10.00am. Cynhelir hwy mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru ac mae cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael yn y cyfarfodydd hyn. Mae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu pob aelodau o’r cyhoedd a rhoddwyd ystyriaeth lwyr i gydraddoldeb ac amrywiant.