Opsiynau Trafnidiaeth Amgen

Ydych chi wedi ystyried yr opsiynau canlynol i gael eich apwyntiad:

  • Gofyn i deulu neu ffrindiau os ydyn nhw'n gallu mynd â chi?
  • Cysylltu â Traveline Cymru?
  • Ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus? (Efallai y byddwch yn gallu hawlio'r costau yn ôl oddi wrth eich bwrdd iechyd lleol)
  • Ydych chi'n cael taliad annibyniaeth bersonol neu'n cael defnyddio car symudedd ar hyn o bryd? Os felly, bwriedir i hyn gael ei ddefnyddio i'ch helpu i deithio i unrhyw apwyntiadau.

Os ydych wedi ystyried yr opsiynau uchod, ac nad oes yr un ohonynt ar gael i chi, daliwch ati i holi pa drafnidiaeth sydd ar gael yn eich ardal.Name Post Town Telephone Email Address