Trust Board Image

Ceri Jackson

Mae Ceri wedi dal nifer o swyddi uwch yn y sector elusennol. Tan y llynedd hi oedd Cyfarwyddwr Strategaeth a Thrawsnewid Dros Dro Ty Hafan, ac yn flaenorol bu'n gweithio fel Cyfarwyddwr a Phennaeth Cymuned Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB).

Bydd Ceri, a benodwyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol yr Ymddiriedolaeth ar Ebrill 01, 2021, yn gwasanaethu am gyfnod o 12 mis.

Mae wedi bod yn aelod o sawl Bwrdd yng Nghymru er mwyn helpu i adolygu polisi ac ymarfer ar draws ystod o feysydd, gan gynnwys iechyd, gofal cymdeithasol a thai. Mae Ceri, sy'n byw yng Nghaerdydd, hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol i'r Gymdeithas Strôc a Sight Life.