Recriwtio Digidol

Rydym ar daith gyffrous i chwyldroi'r daith i'n cleifion a'n staff gan ddefnyddio technoleg a data digidol.

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) yn darparu gwasanaethau ar draws 8,000 o filltiroedd sgwâr i dros 3.5 miliwn o bobl, o'r Gwasanaethau Meddygol Brys, i 111, 999, cludiant i gleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys a gwefan genedlaethol 111.cymru.

Fel rhan o'n Cyfarwyddiaeth Ddigidol sydd newydd ei sefydlu, byddwch yn ymwneud yn uniongyrchol â thrawsnewid taith y claf drwy ddarparu amrywiaeth o alluoedd newydd, gan gynnwys ein Cofnod Clinigol Cleifion Electronig newydd, 111 o Systemau Digidol a thechnoleg Ambiwlans arloesol.

Rydym yn chwilio am bobl sydd ag angerdd dros ddefnyddio technoleg a data i darfu ar y status quo a gwella bywydau pobl eraill ar draws amrywiaeth o rolau.

Os ydych am ddefnyddio'ch sgiliau i wneud gwahaniaeth i bobl Cymru, dewch i gymryd rhan.

Swyddi Gwag Cyfredol

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Digidol: Data a Dadansoddeg

Rydym yn gyffrous iawn i recriwtio Cyfarwyddwr Digidol – Data a Dadansoddeg Cynorthwyol. Bydd y person hwn yn arwain ein cenhadaeth i gael mwy o wybodaeth drwy ddata, a fynegir yma yn ein Strategaeth Ddigidol Ymddiriedolaeth 'Rhagoriaeth Aflonyddgar'. Mae Data a Gwybodaeth wrth wraidd yr hyn a wnawn ac mae arnom angen arweinydd cryf sydd â chefndir yr un mor gryf mewn data a dadansoddeg i fynd â ni i'r lefel nesaf. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio'n genedlaethol o fewn GIG Cymru i gynrychioli WAST mewn rhaglenni allweddol fel y rhaglen Adnoddau Data Cenedlaethol (NDR) gwerth £60 miliwn, tra'n dirprwyo ar ran Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Digidol lle bo angen. Mae hon yn rôl newydd sy'n cydnabod pwysigrwydd Gwybodaeth ar draws pob agwedd ar ein busnes, ac yn cydnabod y nifer cynyddol o setiau data sydd ar gael i ni wrth i ni ddod â llwyfannau a gwasanaethau newydd ar-lein. 

Mae rhagor o fanylion ar gael yn y disgrifiad swydd a manyleb y person. Yn ogystal, os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch ag Andy Haywood, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol andy.haywood@wales.nhs.uk.

Cliciwch yma am fwy o fanylion.