Recriwtio Digidol

Rydym ar daith gyffrous i chwyldroi'r daith i'n cleifion a'n staff gan ddefnyddio technoleg a data digidol.

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) yn darparu gwasanaethau ar draws 8,000 o filltiroedd sgwâr i dros 3.5 miliwn o bobl, o'r Gwasanaethau Meddygol Brys, i 111, 999, cludiant i gleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys a gwefan genedlaethol 111.cymru.

Fel rhan o'n Cyfarwyddiaeth Ddigidol sydd newydd ei sefydlu, byddwch yn ymwneud yn uniongyrchol â thrawsnewid taith y claf drwy ddarparu amrywiaeth o alluoedd newydd, gan gynnwys ein Cofnod Clinigol Cleifion Electronig newydd, 111 o Systemau Digidol a thechnoleg Ambiwlans arloesol.

Rydym yn chwilio am bobl sydd ag angerdd dros ddefnyddio technoleg a data i darfu ar y status quo a gwella bywydau pobl eraill ar draws amrywiaeth o rolau.

Os ydych am ddefnyddio'ch sgiliau i wneud gwahaniaeth i bobl Cymru, dewch i gymryd rhan.