Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol

Mae'r gwasanaeth cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys wedi galluogi ein systemau TGCh i ganiatáu i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol cael mynediad at ein archebion ar-lein.

Mae hyn yn caniatáu i Weithwyr Iechyd Proffesiynol allu archebu cleifion yn barod ar ôl eu hapwyntiadau ysbyty a dechrau cais newydd i archebu lle ar gyfer cludo cleifion.

Rydym wedi datblygu taflen ganllawiau i helpu ac os hoffech ofyn am gael mynediad, gofynnwn i chi gysylltu â Wendy Griffiths amb_online_booking_requests@wales.nhs.uk gyda'r wybodaeth ganlynol;

  • Yr hyn yr hoffech i'ch enw defnyddiwr fod;
  • Ar ba safle ysbyty yr ydych yn gweithio;
  • Pa lefel o fynediad sydd ei hangen arnoch

.