Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol y GIG yng Nghymru

GWEITHWYR GOFAL IECHYD PROFFESIYNOL Y GIG YNG NGHYMRU YN UNIG

Os ydych yn Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol y GIG yng Nghymru sy'n galw o ysbyty neu glinig ac yn dymuno cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth archebu ar-lein, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at HCP.online.requests@wales.nhs.uk. Noder: NID yw'r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer cleifion.

Diolchwn i chi am eich cydweithrediad a'ch dealltwriaeth.

.Dyma rai dogfennau ychwanegol a allai fod o gymorth i chi.