Os ydych yn gymwys a bod eich cludiant yn cael ei archebu, dyma'r hyn y gallwch ei ddisgwyl ar y diwrnod

  • Oherwydd y nifer fawr o siwrneiau a wnawn bob dydd, nid ydym yn gallu rhoi’r union amser i chi pryd bydd ein criwiau yn eich casglu. Fodd bynnag, bydd ein derbynwyr galwadau yn rhoi slot amser i chi pryd bydd eich cludiant yn cyrraedd. Dylech sicrhau eich bod yn barod i adael unrhyw bryd o fewn y slot amser hwnnw. 
  • Mae ein cerbydau i gyd yn barod i gymryd mwy nag un claf felly mae siawns uchel y byddwch yn teithio ar y cerbyd gyda phobl eraill. 
  • Nid yw ein gwasanaeth yn gweithredu ar lwybr uniongyrchol i ble fydd eich apwyntiad, felly yn dibynnol ar yr amser a nodir, efallai y byddwch yn teithio i gasglu a gollwng cleifion eraill.
  • Mae teithiau dwyffordd yn cael eu harchebu'n awtomatig ar adeg archebu. Os mai taith unffordd yn unig y mae ei hangen arnoch, rhowch wybod i ni ar adeg archebu. 

 

Diddymu trafnidiaeth

Yn y flwyddyn ddiwethaf, arweiniodd bron i 100,000 o achosion lle na chlydwyd cleifion o ganlyniad i iddynt heb teithio neu ddim yn ei gartref pan gyrhaeddodd ein criwiau.

Mae canslo cludiant os nad oes ei angen bellach yn bwysig iawn gan ei fod yn ein galluogi i gynnig y gwasanaeth i glaf arall ac nid yw'n gwastraffu ein hadnoddau gwerthfawr.

Os oes angen canslo archeb, cliciwch yma neu ffoniwch 0300 123 2303.