Ydw i'n Gymwys i Gael Cludiant?

Mae'r gwasanaeth cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys ar gyfer cleifion ledled Cymru nad ydynt yn gallu drwy rhesymau meddygol, i wneud eu ffordd eu hunain yn ôl ac allan o'u hapwyntiadau ysbyty.

Mae'n adnodd hanfodol i helpu'r cleifion hynny sydd ag angen ac sy'n dibynnu arno ac ni ddylid ei ddefnyddio fel dewis arall yn lle dulliau eraill o gyrraedd apwyntiadau. Sylwch nad yw'r angen am driniaeth yn golygu'n awtomatig bod angen cludiant. Ceir proses cymhwysedd y mae'n ofynnol i bob claf fynd drwyddi er mwyn sicrhau y gellir cynnig y gwasanaeth iddynt.

Ar gyfer cleifion nad ydynt yn gymwys, gall ein tîm trafnidiaeth amgen drafod opsiynau trafnidiaeth yn eich ardal, a allai eich helpu. I gwblhau ein hasesiad cyflym i brofi eich cymhwyster, cliciwch Cychwyn