Trust Board Image

Bethan Evans

Mae Bethan wedi gweithio ym maes llywodraeth leol ac yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yn cefnogi pobl ag anabledd i wneud y mwyaf o'u cyfleoedd a gwireddu eu dyheadau am dros 25 mlynedd.  

Bu'n gweithio ar lefel Bwrdd Gweithredol am y 15 mlynedd diwethaf, gan arwain sefydliadau a thimau i ddarparu gwasanaethau ansawdd uchel yn canolbwyntio ar yr unigolyn.

Tra'i bod wedi gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol yn bennaf, mae hi hefyd wedi arwain gwasanaethau yn y sectorau tai cymdeithasol a budd-dâl i weithio.  

Mae Bethan wedi'i chyflogi fel Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni newydd iechyd a gofal cymdeithasol ar hyn o bryd ac mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol gyda chymdeithas dai yn ne Cymru.  

Mae hi'n angerddol dros gefnogi eraill ac mae ganddi gefndir o arwain pobl yn effeithiol, rheoli perfformiad, datblygu busnes a datblygu diwylliannau cynhwysol.