Trust Board Image

Andy Haywood

Penodwyd Andy Haywood yn gyfarwyddwr gwasanaethau digidol yn Janury 2020. Mae'n ymuno â ni o Ymddiriedolaeth ysbytai addysgu Leeds, lle'r oedd yn gyfarwyddwraig gysylltiol Digital. Cyn hynny, bu'n bennaeth rheoli perthynas yn y GIG digidol ac yn rheolwr rhaglen a oedd yn gyfrifol am ddiogelwch seiber, rhwydweithiau a chyllideb o sawl miliwn o bunnoedd.

Mae Andy, un o gyn-swyddogion y Llynges Frenhinol, wedi cael ei benodi i lywio a goruchwylio strategaeth gwasanaethau digidol uchelgeisiol a fydd yn helpu i ddarparu gofal i gleifion ac yn gwella profiad y staff.

Dechreuodd Andy ei yrfa fel swyddog rheoli traffig awyr y Llynges Frenhinol, a gwasanaethodd hefyd gyda'r Awyrlu Brenhinol, lle'r oedd yn gyfrifol am orchymyn sgwennwr rheoli traffig awyr ail fwyaf yr Awyrlu Brenhinol.

Yn y rôl hon y goruchwyliodd uwchraddiad o £ 11m i RAF Topcliffe yng Ngogledd Swydd Efrog, a oedd yn cynnwys cyfleusterau newydd ar gyfer ambiwlans awyr swydd Efrog.