Curwch Ffliw

GWIRFODDOLWYR Y STAFF A WAST YN UNIG

Cydweithwyr, gweler isod y rhestr gyntaf o glinigau ar gyfer y brechiad rhag y ffliw.

Gall y ffliw fod yn ddifrifol a brechiad yw'r ffordd orau o'ch amddiffyn eich hun.

Mae rhai pobl yn wynebu mwy o risg o ddatblygu cymhlethdodau difrifol yn sgil y ffliw, felly mae'n bwysig amddiffyn eich hun gan y bydd hyn yn helpu i amddiffyn y rhai sydd o gwmpas.

Ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu gwneud y clinigau a hysbysebir, neu nad ydynt yn gallu gweld clinig ar gyfer eich ardal chi, siaradwch â'ch rheolwr llinell neu CTL i gael eich cyfeirio at y brechlyn gan gyfoedion.

 

CANOL GORLLEWIN CYMRU

Mon-Fri           Carmarthen                                        Peer Clinic      0800-1600

29.01.20          Cwmbwrla Station                              OH Clinic         0930-1300

GOGLEDD CYMRU                               

08.01.20       Llangefni Station                           Peer Clinic     0830-1600