Eich Gwybodaeth Eich Hawliau

Eich Gwybodaeth Eich Hawliau Llyfryn

Eich Gwybodaeth Eich Hawliau Daflen

Hysbysiad Preifatrwydd Cleifion

Os ydych yn breswylydd o Gymru ac wedi cael triniaeth gan ddarparwr gofal yn Lloegr, bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu yn GIG Cymru er mwyn cadarnhau a chyfuno'r wybodaeth a gedwir gennych yng Nghymru. Bydd y wybodaeth honno'n cael ei defnyddio gan y Bwrdd Iechyd/Ymddiriedolaeth i'ch adnabod ac i ddilysu pa ofal a ddarperir