Gwybodaeth i ' r cyhoedd

Heb ymchwil, ni fyddai llawer o'r triniaethau a'r mathau o ofal a dderbyniwn yn rheolaidd heddiw yn y GIG ar gael.

Mae gan Aelodau'r cyhoedd ran hanfodol i'w chwarae, oherwydd heb i bobl gytuno i gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil, ni fyddai'r triniaethau a'r gofal gwell hyn yn bodoli.

Mae llawer o wahanol ffyrdd y gall pobl gymryd rhan mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys:

  • derbyn triniaeth newydd
  • ateb holiaduron
  • rhoi caniatâd i ymchwilwyr edrych ar eich nodiadau meddygol
  • rhoi sampl gwaed neu wrin

Mae ymchwil yn rhan arferol o driniaeth a gofal yn GIG Cymru. Gallwch gael gwybod pam ei fod yn bwysig, sut i gymryd rhan, beth yw'r manteision a beth sy'n gysylltiedig â'r bobl sy'n cymryd rhan ar wefan ymchwil iechyd a Gofal Cymru.

Doeth am iechyd Cymru

Gallwch ymuno ag astudiaeth Doeth am iechyd Cymru os ydych yn 16 oed neu'n hyn ac yn byw yng Nghymru, Gwahoddir pawb i ymuno!

Bydd ateb cwestiynau syml am eich iechyd a'ch ffordd o fyw yn helpu i ddiogelu eich iechyd chi a'ch ffrindiau, eich teulu, a chenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru.