Gwybodaeth i ymchwilwyr

Map llwybr ymchwil – ffynhonnell gwybodaeth, canllawiau ac adnoddau ar-lein y genedl i unrhyw un sy'n ymgymryd ag ymchwil iechyd neu ofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae'r map llwybrau ymchwil wedi'i gynllunio i roi arweiniad hawdd a hwylus i ymchwilwyr a thimau ymchwil ar bob agwedd o'r broses ymchwil. Mae'n egluro'r cymorth sydd ar gael gan ymchwil iechyd a Gofal Cymru ac eraill, gan ddarparu canllawiau, enghreifftiau o arfer gorau a dogfennau a thempledi allweddol, gan gynnwys gwybodaeth am:

• Cynnwys y cyhoedd yn eich ymchwil
• Cael cymeradwyaeth i gynnal astudiaeth yn y DU
• Nodi a gwneud cais am gostau astudio
• Cyllid
• Cael eich cofrestru ar y cyfeiriadur ymchwil
• Cymorth ymchwil ar gyfer gofal sylfaenol

Hyfforddiant
Mae ymchwil iechyd a Gofal Cymru yn darparu rhaglen hyfforddi o ansawdd uchel sy'n cael ei llywio gan anghenion a ddarperir ledled Cymru. Mae holl gyrsiau hyfforddi ymchwil iechyd a Gofal Cymru yn cynnig ardystiad CPD.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Dolenni defnyddiol

Gwasanaethau llyfrgell y GIG
Fframwaith polisi'r DU ar gyfer ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol
• Polisi eiddo deallusol