Shoctober

Cynhaliwyd ymgyrch flynyddol gan WAST drwy gydol mis Hydref sy'n anelu at addysgu disgyblion iau (ysgolion cynradd) am ddefnydd priodol o sgiliau 999 ac arbed bywyd; safle adfer, CPR, tagu a chodi ymwybyddiaeth o diffibrilwyr.

Diolch am eich cymorth, byddwn  nôl flwyddyn nesaf.

I wylio fideo Achub Bywyd Cymru ar beth i'w wneud os oes gan rywun ataliad ar y galon, ewch i dudalen Ailgychwyn Calon.