Header Image

Shoctober

Cynhaliwyd ymgyrch flynyddol gan WAST drwy gydol mis Hydref sy'n anelu at addysgu disgyblion iau (ysgolion cynradd) am ddefnydd priodol o sgiliau 999 ac arbed bywyd; safle adfer, CPR, tagu a chodi ymwybyddiaeth o diffibrilwyr.

Diolch am eich cymorth, byddwn  nôl flwyddyn nesaf.