Archif Cyfarfodydd Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

Os hoffechech chi weld cyfieithiad Cymraeg o unrhyw adroddiad unigol sydd wedi'i nodi yn yr agenda ar gyfer cyfarfod arbennig, a fyddech chi cystal a chysylltu a Caroline Jones ar 01745 532970, e-bost: Caroline.jones13@wales.nhs.uk, gall drefnu i'r adroddiad gael ei gyfieithu.  Bydd yr Ymddiriedolaeth yn monitro nifer y ceisiadau ar gyfer cyieithiadau o'r fath ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i benderfynu ar y dull o ddarparu gwybodaeth o'r fath yn y dyfodol.