Archif Cyfarfodydd Pwyllgor Cronfeydd Elusennol

Os hoffech chi weld cyfieithiad Cymraeg o unrhyw adroddiad unigol sydd wedi'i nodi yn yr agenda ar gyfer cyfarfod arbennig, a fyddech chi cystal â chysylltu â Caroline Jones ar 01745 532970, e-bost: Caroline.jones13@wales.nhs.uk, Gall drefnu i'r adroddiad gael ei gyfieithu. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn monitro nifer y ceisiadau ar gyfer cyfieithiadau o’r fath ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i benderfynu ar y dull o ddarparu gwybodaeth o'r fath yn y dyfodol.