Header Image

Diwrnod Adfywio Calon

Achub Bywyd: Dysgwch CPR

Ddydd Mawrth 16 Hydref 2019, i nodi Diwrnod Ailgychwyn y Galon Byd-Eang, byddwn yn cydlynu hyfforddiant miloedd o fyfyrwyr ar draws ysgolion uwchradd yng Nghymru. Y llynedd, gyda chymorth ysgolion uwchradd, staff a gwirfoddolwyr, roeddem yn gallu hyfforddi mwy na 12,000 o fyfyrwyr mewn 80 o ysgolion ledled Cymru.

Os yw rhywun yn dioddef trawiad ar y galon, mae eu siawns o oroesi yn ddwbl os yw'n digwydd o flaen gwyliwr sy'n dechrau CPR ar unwaith cyn cyrraedd. Cofrestrwch isod i gofrestru eich ysgol neu i gofrestru fel gwirfoddolwr ar gyfer y diwrnod a helpu ni i hyfforddi hyd yn oed mwy o fyfyrwyr yn y sgil achub bywyd hon yn 2019!


Diolch am eich cymorth, byddwn  nôl flwyddyn nesaf.