Archif Cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio

Os hoffech chi weld cyfieithiad Cymraeg o unrhyw adroddiad unigol sydd wedi'i nodi yn yr agenda ar gyfer cyfarfod arbennig, a fyddech chi cystal â chysylltu â Caroline Jones ar 01745 532970, e-bost: Caroline.jones13@wales.nhs.uk, Gall drefnu i'r adroddiad gael ei gyfieithu. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn monitro nifer y ceisiadau ar gyfer cyfieithiadau o’r fath ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i benderfynu ar y dull o ddarparu gwybodaeth o'r fath yn y dyfodol.    

Agenda

   

17 Medi 2013 Agenda

   
29 Mai 2013 Agenda    
20 Chwefror 2013 Agenda    
13 Ionawr Agenda    
19 Ionawr Agenda    
16 Mawrth 11    
24 Mai Agenda    
7 Medi 11 Agenda    
22 Chwefror 12 Agenda    
30 Mai 12 Agenda