Trust Board Image

Martin Turner

Mae Martin yn ymgynghorydd rheoli sydd wedi gweithio yn y sector iechyd yn y Deyrnas Unedig yn ogystal ag yn Jamaica, Lithuania, Irac, Kazakhstan, Serbia a Sierra Leone. 

Roedd yn Brif Weithredwr yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol am dros 20 mlynedd cyn symud i Awstralia i weithio fel Prif Weithredwr gwasanaeth Iechyd Adelaide, gan ddychwelyd i'r Deyrnas Unedig yn 2011.

Gwasanaethodd Martin fel Cadeirydd y Sefydliad Rheoli Gofal Iechyd yng Nghymru a dyfarnwyd Gwobr Cwmnïaeth y Sefydliad iddo'n ddiweddarach.

Martin oedd aelod sefydlu a Llywydd Cymdeithas Cyfrifyddion Ardystiedig y Gwasanaeth Iechyd a chafodd ei ethol i Gyngor Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig yn gyntaf a daeth yn Lywydd Byd-eang yn ddiweddarach.

Yn 2014 dyfarnwyd Doethuriaeth iddo gan Brifysgol De Cymru am ei gyfraniad i'r sector cyfrifeg.