Pamela Hall

Dechreuodd Pam, a aned yn Lerpwl, ei gyrfa mewn TG cyn symud i Hartlepool i weithio i fragdy.

Ymunodd â'r GIG yn 1984 a gweithiodd mewn ysbytai yng Nglannau Merswy, cyn symud ar draws y ffin i GIG Cymru ym 1996.

Yn ddiweddarach daeth yn rheolwr gwasanaethau gwybodaeth y GIG yn gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru a Byrddau Iechyd Lleol.

Ymddeolodd Pam o gyflogaeth amser llawn yn 2012 ac ymunodd â'r Ymddiriedolaeth fel Cyfarwyddwr Anweithredol ym mis Ebrill 2014.