Trust Board Image

Rachel Marsh

Daeth Rachel Marsh yn Gyfarwyddwr Strategaeth, perfformiad a chynllunio ym mis Hydref 2019, ar ôl ymuno â'r Ymddiriedolaeth yn gyntaf fel Cyfarwyddwr perfformiad a chynllunio dros dro ym mis Rhagfyr 2018.

Mae Rachel wedi gweithio o fewn y GIG yng Nghymru ers 27 mlynedd, yn bennaf o fewn rhanbarth Canol De Cymru. Mae ei phrofiad diweddaraf yn cynnwys rolau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol arloesi a thrawsnewid gwasanaethau a Chyfarwyddwr Cynllunio (cyfalaf ac ystadau) cynorthwyol.

Os hoffech gysylltu â Rachel Marsh yna ffoniwch: 01633 626316.