Trust Board Image

Paul Hollard

Dechreuodd Paul Hollard ei yrfa GIG fel nyrs gofrestredig cyn iddo symud i addysg nyrsio ac yn ddiweddarach i reolaeth gyffredinol.

Penodwyd Paul yn Gyfarwyddwr Anweithredol i'r Ymddiriedolaeth ym mis Ebrill 2016 ac mae wedi'i alinio'n ddaearyddol ag ardal Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf.

Mae hefyd yn gweithredu fel Hyrwyddwr y Bwrdd dros Blant a Phobl Ifanc a Phobl Hyn. Mae Paul wedi bod yn ymwneud ag addysg a rheolaeth y gwasanaeth iechyd yn Ewrop ac wedi treulio amser yn Lesotho, De Affrica, yn cefnogi newid yn eu prif ysbyty atgyfeirio.

Mae ei yrfa reoli wedi canolbwyntio ar ansawdd, cynllunio strategol a newid gwasanaeth yn y GIG yng Nghymru. Cyn iddo ymddeol, bu'n arwain Rhaglen De Cymru a sefydlodd Gydweithfa Iechyd GIG Cymru.
 
Cyn iddo ymddeol, bu'n arwain rhaglen de Cymru a sefydlodd raglen iechyd gydweithredol GIG Cymru.