Trust Board Image

Lee Brooks

Ar ôl gweithio yn Awstralia yn flaenorol fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar gyfer y Metropolitan Adelaide, ymunodd Lee â gwasanaeth ambiwlans Cymru ym mis Gorffennaf 2019 fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau. Mae gan Lee dros ddegawd o brofiad o uwch-arweinwyr yn y sector ambiwlans ac iechyd brys, ar ôl gweithio yn Llundain, Cymru, Seland newydd ac, yn fwyaf diweddar, Awstralia. Mae Lee wedi gweithio o'r blaen ym maes gorfodi'r gyfraith ac yn ystod ei yrfa yn y sector ambiwlans mae wedi ennill profiad helaeth o arweinyddiaeth canolfannau cyswllt clinigol effeithiol, yn ogystal ag yn fwyaf diweddar mewn gweithrediadau maes.

Yn rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines yn 2021, dyfarnwyd Medal Gwasanaeth Ambiwlans y Frenhines i Lee am Wasanaeth Nodedig yn ystod y pandemig ar draws Ymateb Ambiwlans Brys Rheng Flaen, Gwasanaeth Cludo Cleifion Mewn Argyfwng a Gwasanaethau Canolfannau Cyswllt Clinigol.