Trust Board Image

Keith Cox

Ymunodd Keith â'r Ymddiriedolaeth ym mis Tachwedd 2015 mewn capasiti dros dro gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle'r oedd yn Ysgrifennydd y Bwrdd a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.

Penodwyd Keith yn Ysgrifennydd y Bwrdd ym mis Gorffennaf 2016 ac mae ganddo gyfoeth o arbenigedd llywodraethu ac mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o weithio'n uniongyrchol gyda Byrddau a'u Pwyllgorau, yn ogystal ag uwch reolwyr a swyddogion o'r tu mewn a'r tu allan i'r Llywodraeth.

Fel Ysgrifennydd Bwrdd GIG profiadol, mae gan Keith brofiad helaeth o sefydlu a chynnal safonau uchel o fframweithiau llywodraethu a sicrwydd, gan alluogi Byrddau a'u pwyllgorau i gynnal busnes ac i gyflawni eu hamcanion wedi'u hategu'n effeithiol gan egwyddorion llywodraethu da.


Os hoffech gysylltu â Keith Cox, yna ffoniwch: 01745 532970.