Trust Board Image

Estelle Hitchon

Penodwyd Estelle Hitchon i swydd Cyfarwyddwr Partneriaethau ac Ymgysylltu ym mis Rhagfyr 2015 ar ôl bod ar secondiad gyda'r Ymddiriedolaeth ers mis Hydref 2014 gan BIP Caerdydd a'r Fro.

Mae Estelle yn arbenigwr cyfathrebu ac ymgysylltu, sydd wedi cyflawni newid cadarnhaol ar draws amgylcheddau cymhleth a gwleidyddol ac sydd â phrofiad helaeth o ddatblygu, cyflwyno a gwerthuso strategaethau cyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol, gyda ffocws penodol ar reoli rhanddeiliaid, materion a rheoli argyfwng.

Mae Estelle yn brofiadol mewn gweithio gyda Byrddau a Thimau Gweithredol mewn sefydliadau cymhleth i reoli rhyngwynebau rhanddeiliaid, gwella ymgysylltiad ac alinio agenda i gyflawni canlyniadau cadarnhaol.

Gyda MA mewn Astudiaethau Dwyrain Ewrop, mae Estelle wedi gweithio fel newyddiadurwr, darlithydd gwleidyddiaeth ac yn eang ar draws y sector cyhoeddus yn ei gyrfa 25 mlynedd. Hi hefyd oedd Pennaeth y Wasg gyntaf yn Opera Cenedlaethol Cymru, gan helpu i lywio'r sefydliad drwy un o'r amseroedd mwyaf cythryblus yn ei hanes.


Os hoffech gysylltu â Estelle Hitchon, ffoniwch: 01633 626178.