Trust Board Image

Emrys Davies

Mae Emrys wedi cael gyrfa lwyddiannus ar lefelau uwch yn y diwydiant moduro, ar ôl cwblhau cwrs uwch reolwyr yn Ysgol Fusnes Ashridge, ac MSc yn arbenigo mewn rheoli i ysgogi gwelliant parhaus mewn Ansawdd, Cynhyrchedd a Pherfformiad.
 
Ymddiswyddodd o'i rôl fel Cadeirydd Cyngor Iechyd Cymuned Abertawe Bro Morgannwg, ac yn Is-gadeirydd Bwrdd CICau Cymru er mwyn ymuno â Bwrdd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.
 
Mae'n parhau i fod yn Gadeirydd y Bwrdd yn Newport Road Maintenance Ltd.