Trust Board Image

Claire Vaughan

Dechreuodd Claire ei gyrfa yn Llywodraeth Cymru, ac yna aeth ati i ymgymryd â rolau Adnoddau Dynol yn y sector cyhoeddus gan gynnwys Cymorth i Fenywod Caerdydd a'r Amgueddfa Genedlaethol cyn ymuno â'r GIG.

Am bron i 13 mlynedd, bu Claire yn gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, ac am y pum mlynedd diwethaf roedd yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Adnoddau Dynol.

Ymunodd Claire â'r Ymddiriedolaeth ym mis Ebrill 2015 fel Cyfarwyddwr Cyswllt (Arwain y Rhaglen Gweithlu, Datblygu Sefydliadol a Thrawsnewid Gwelliant) ac yn fuan wedyn daeth yn Gyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Sefydliadol.


Os hoffech gysylltu â Claire Vaughan, ffoniwch: 01633 626263.