Trust Board Image

Chris Turley

Ymunodd Chris â'r gwasanaeth ambiwlans ym mis Hydref 2015 fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid yr Ymddiriedolaeth ac o fis Chwefror 2018 ef oedd y Cyfarwyddwr Gweithredol dros dro ar gyllid a TGCh. Penodwyd Chris yn Gyfarwyddwr Gweithredol Cyllid ac adnoddau corfforaethol ym mis Chwefror 2020.

Mae Chris wedi cael gyrfa ym maes cyllid 30 mlynedd yn y GIG yng Nghymru, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyllid dros dro ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac yn bennaeth Cyllid ar gyfer gwasanaeth cydweithredol iechyd GIG Cymru.

Arweiniodd y broses o ddiwygio'r ffordd y caiff sefydliadau eu hariannu ar ôl ad-drefnu cyrff y GIG yng Nghymru, a chreu'r saith bwrdd iechyd lleol presennol yn 2009.

Ynghyd â bod yn gyfarwyddwr gweithredol cyllid, bydd Chris yn dal y portffolio ar gyfer holl adnoddau corfforaethol yr Ymddiriedolaeth, gan gynnwys ystadau a fflyd, yn ogystal â bod yn gyfrifol am raglen gyfalaf yr Ymddiriedolaeth.

Bydd hefyd yn gweithredu fel uwch swyddog cyfrifol yr Ymddiriedolaeth ar gyfer parhau i weithredu gwasanaeth 111 yng Nghymru.

Os hoffech chi gysylltu â Chris Turley, ffoniwch: 01633 626182