Trust Board Image

Wendy Herbert

Dechreuodd Wendy ei gyrfa nyrsio ym 1988 gan arbenigo mewn Nyrsio Brys a Thrawma ac Orthopedeg ac yn 1996 aeth ymlaen i gymhwyso fel Ymwelydd Iechyd. O 2003, roedd ganddi nifer o uwch rolau arwain clinigol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, roedd yn Arweinydd Llywodraethu Clinigol, yn rheoli Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol ac yn Bennaeth Nyrsio i Blant a Phobl Ifanc. Mae Wendy hefyd wedi gweithio yn Llywodraeth Cymru ar brosiect i ddatblygu dull Cymru gyfan o ymweld ag iechyd.

Yn 2014, llwyddodd Wendy i sicrhau rôl Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ansawdd a Nyrsio i'r Ymddiriedolaeth. Mae'r cyflawniadau allweddol yn cynnwys dylanwadu ar yr agenda diogelwch cleifion ar lwyfan cenedlaethol, arwain y gwaith o ddatblygu Cynllun Iechyd y Cyhoedd a datblygu strategaeth iechyd meddwl a oedd yn cynnwys cyflwyno clinigwyr iechyd meddwl a rhaglen Rheoli Risg Trawma (TRiM) ar gyfer ein staff. Mae angerdd Wendy dros nyrsio hefyd wedi arwain at gefnogi'r gwaith o ddatblygu fframwaith gyrfa nyrsio.

Os hoffech gysylltu â Wendy Herbert, ffoniwch: 01792 311786.