Trust Board Image

Dr Brendan Lloyd

Graddiodd Brendan o Gaerdydd a dechrau ei yrfa fel meddyg teulu mewn ymarfer addysgu yn Abertawe ym 1989. Yn 2003 cwblhaodd Brendan ei MSc mewn Diabetes a daliodd swydd fel Darlithydd Anrhydeddus gydag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd a Chymrawd Ymchwil Clinigol Anrhydeddus yn Ysgol Feddygaeth Abertawe.

Gweithiodd Brendan fel Cyfarwyddwr Meddygol BILl Caerdydd (2004 - 2009) a Phowys (2009 - 2014), cyn ymuno â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ym mis Awst 2014. Darparodd Brendan arweinyddiaeth weithredol a chlinigol ar gyfer cyflwyno'r Model Clinigol newydd ar gyfer yr Ymddiriedolaeth, a yn gyfrifol am arweinyddiaeth broffesiynol, ymchwil, ansawdd clinigol a rheoli meddyginiaethau. Mae Brendan hefyd yn Warcheidwad Caldicott i'r Ymddiriedolaeth.

Yn 2007, dyfarnwyd Cymrodoriaeth i Gymdeithas Rheolwyr Meddygol Prydain i Brendan ac yn 2016 dyfarnwyd iddo Gymrodoriaeth Sylfaenol Uwch y Gyfadran Arweinyddiaeth a Rheolaeth Feddygol.


Os hoffech gysylltu â Dr Brendan Lloyd, yna ffoniwch: 01633 626316.