Trust Board Image

Martin Woodford

Mae Martin yn gyfrifydd cymwys a ddechreuodd ei yrfa fel cyfrifydd dan hyfforddiant gyda chyn Gyngor Sir Gwent.

Mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad yn yr amgylchedd llywodraeth leol a gofal iechyd gyda'r 20 mlynedd diwethaf yn gweithredu ar lefel Bwrdd mewn rolau Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cyllid.

 
Bu'n Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Powys cyn ei ad-drefnu, ac yn fwy diweddar yn Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ysbyty Henffordd a'i sefydliad olynol Ymddiriedolaeth GIG Dyffryn Gwy.