Trust Board Image

Jason Killens

Mae Jason wedi treulio ei yrfa yn gweithio mewn Gwasanaethau Ambiwlans yn y DU ac Awstralia.

Aeth ymlaen drwy'r rhengoedd yng Ngwasanaeth Ambiwlans Llundain o Dechnegydd Meddygol Brys i Gyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau.

Fe'i penodwyd yn Brif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans De Awstralia yn 2015 cyn ymuno â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru fel Prif Weithredwr ym mis Medi 2018.

Os hoffech gysylltu â Jason Killens yna ffoniwch: 01633 626238