Urddas mewn Gofal

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi datblygu ' cynllun urddas mewn gofal ' i wella ansawdd y gofal yr ydym yn ei ddarparu i gleifion.  Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod ein cleifion yn ganolog i bopeth a wnawn, felly ar draws yr Ymddiriedolaeth ceir ' hyrwyddwyr urddas ' o wahanol ranbarthau a disgyblaethau sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella profiad y claf.

Mae'r cynllun yn adlewyrchu ein gwerthoedd a'n hymddygiad ac yn ystyried y bobl fwyaf agored i niwed mewn Cymdeithas yr ydym yn dod i gysylltiad â hwy bob dydd.  Drwy'r gwaith hwn ein nod yw cynnal gwerthoedd urddas a pharch i gleifion, herio gofal gwael a gweithio i wella'r ardaloedd hynny y mae cleifion yn teimlo sy'n bwysig.

I weld ein cynllun urddas mewn gofal, cliciwch yma.  I ddarllen am ein cyflawniadau o ran darparu urddas mewn gofal drwy gydol 2016/17 cliciwch yma i weld ein taflen urddas mewn gofal.