Noddi ein gwobrau Staff

Noddi gwobrau ein staff a gallwch helpu ein sêr yn disgleirio ar eu noson.

Rydym yn falch o'n staff – maent yn gwneud pethau gwych ar draws yr Ymddiriedolaeth, ar draws Cymru, a dyna pam rydym yn eu cydnabod am y gwaith y maent yn ei wneud a'r gwasanaethau y maent yn eu darparu mewn seremoni a gynhelir ym mis Hydref 2020.

Yn ogystal â chydnabod staff am eu gwobrau – fel gwasanaeth hir, rhagoriaeth glinigol a gweithwyr wedi ymddeol – Rydym hefyd yn dathlu staff am nifer o ddyfarniadau teilyngdod mewnol gan gynnwys dyfarniad y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr.

Byddai’n gwneud cymaint o wahaniaeth i gael rhywfaint o gefnogaeth allanol hefyd drwy i gwmniau gyfrannu at hyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi’r achlysur hwn, yna byddem yn falch o glywed gennych.

I gael trafodaeth anffurfiol am sut gall eich busnes gefnogi’r achlysur cydnabod staff hwn, gallwch gysylltu â Rachel Watling, Pennaeth Cyfathrebu:

Rachel.Watling@wales.nhs.uk
Ffôn: 07387 249903