Gwobrau a Chydnabyddiaeth

Pleidlais Gwobrau WAST 2021

Unwaith eto bydd Gwobrau WAST yn cael eu cynnal yn ddigidol, ond eleni bydd tri digwyddiad yn cael eu lansio, un i bob rhanbarth. Mae wedi bod yn 18 mis anodd iawn ac rydym wedi clywed cymaint o straeon am gydweithwyr a gwirfoddolwyr yn mynd drosodd a throsodd, mae'r tair seremoni ranbarthol yn rhoi cyfle inni ddal a dathlu'r gwaith gwych hwn.

Mae'r holl enwebiadau wedi'u derbyn a'u hadolygu, a bydd saith yn mynd i bleidlais y cyhoedd. Mae'r rhain yn cynnwys:

Gwobr Tîm y Flwyddyn
Gwobr Listender Gwych
Gwobr Ysbrydoli Eraill
Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn (CFR)
Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn (VCD)
Gwobr Dewis y Bobl
Gwobr Cydnabyddiaeth Gyhoeddus
Os hoffech chi fwrw'ch pleidlais yna cliciwch ar y wobr i weld yr enwebiadau a'r broses bleidleisio.

Pob lwc!