Bod ar Ein Gorau

Rydym yn cydnabod bod ein cydweithwyr yn ymddwyn yn pennu ansawdd y gofal a ddarparwn a hefyd y diwylliant a'r lles yn y sefydliad. Rydym hefyd yn gwybod ei bod hi'n hanfodol cysylltu'r rhain â'n gweledigaeth a'n pwrpas.

Datblygwyd ein rhannu, ein gweledigaeth, ein pwrpas ac ymddygiadau ar y cyd, gyda mwy na 900 o gydweithwyr yn cymryd rhan, ac fe'u cwblhawyd ym mis Mawrth 2016.

Mae ein hymddygiad a rennir yn darparu sail yr hyn a wnawn a sut mae'n ei wneud. Rydym yn cymryd pob cyfle i gefnogi a herio cydweithwyr i fyw ac anadlu'r rhain.

Gweledigaeth
Gwasanaeth ambiwlans blaenllaw sy’n darparu’r gofal gorau posibl trwy gyfrwng gweithlu sgiliedig, proffesiynol ac iach.

Pwrpas
Bod yn wasanaeth ambiwlans gofalgar ac ymatebol i bobl yng Nghymru.

Ymddygiad  
Byddaf yn garedig, gofalgar a thosturiol
Byddaf yn gofyn ac yn gwrando
Byddaf yn onest ac yn agored gyda fy hun ac eraill
Bydd yn gweithredu ar fy ngorau; gyda’n gilydd gallwn fod yn well
Byddaf yn perchenogi fy mhenderfyniadau

Disgwylir i’r holl gydweithwyr cyfredol, newydd a darpar gydweithwyr groesawu a gweithredu’r nodweddion ymddygiad hyn, a fydd yn ein cynorthwyo ni i ddarparu’r gofal cleifion gorau posibl a chreu lle gwych i weithio a datblygu.