Peidiwch â Cheisio Adfywio Cardio-pwlmonaidd Cymru Cyfan

Mae CPR yn driniaeth mewn argyfwng sydd yn ceisio ailgychwyn eich calon a’ch anadliad wedi iddynt beidio.

Os yw trawiad ar y galon neu ataliad anadlol yn rhan ddisgwyliedig o eich cyflwr presennol, gallwch chi a'r tim gofal iechyd sy'n gofalu amdanoch trafod os fyddech yn debygol o gael budd o CPR.

Os yw’ch tîm gofal iechyd yn siwr na fydd CPR yn gweithio, gallant benderfynu ymlaen llaw na ddylid ei ddefnyddio. Byddant yn ysgrifennu’r penderfyniad hwn ar ffurflen ‘Peidiwch â Cheisio Adfywio Cardio-pwlmonaidd’ (Ffurflen DNACPR). Yn aml bydd y tîm yn dymuno trafod hyn gyda chi a chedwir y ffurflen DNACPR gyda’ch cofnodion iechyd.

Mae’r daflen wybodaeth hon yn ymwneud â thriniaeth o’r enw adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR). Gobeithiwn y bydd o ddefnydd i gleifion a theulu, ffrindiau a gofalwyr. Efallai na fydd yn ateb pob un cwestiwn sydd gennych felly siaradwch â’ch tîm gofal iechyd am unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall.

Taflen Gwybodaeth i Gleifion

Mae'r taflen hefyd ar gael mewn format Sain, Braille a BSL (cliciwch yma i weld y fideo BSL), os fyddech yn hoffi cael copi o un o rhain cysylltwch a Tim Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned ar 01792 776252 neu ebostiwch ppi.team@wales.nhs.uk