Pwyllgor Ansawdd, Profiad y Claf a Diogelwch

Os heffech chi weld cyfieithiad Cymraeg o unrhyw adroddiad unigol sydd wedi'i nodi yn yr agenda ar gyfer cyfarfod arbennig, a fyddech chi cystal a chysyllyu a Caroline Jones ar 01745 532970, e bost: caroline.Jones13@wales.nhs.uk, gall drefnu i'r adroddiad gael ei gyfieithu.  Bydd yr Ymddiriedolaeth yn monitro nifer y ceisiadau ar gyfer cyfieithiadau o'r fath ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i benderfynu ar y dull a ddarparu gwybodaeth o'r fath yn y dyfodol.

 

AGENDA 21 MAY 2019 (Saesneg yn unig)